De Raad voor de Kinderbescherming gaat onderzoek doen bij u? Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult

jeugdzorg en kinderbeschermingKinderbeschermingsmaatregelen

Kinderbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de kinderrechter. Dit gebeurd in beginsel op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer de kinderrechter het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming inwilligt (wat meestal gebeurd), is de hulpverlening aan u en uw kind(eren) niet meer vrijblijvend. U bent verplicht mee te werken aan de door de kinderrechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. Kinderbeschermingsmaatregelen kunnen voor u en uw kind(eren) zeer verstrekkende gevolgen hebben. Met betrekking tot kinderbeschermingsmaatregelen geldt dan ook zeker: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.

Welke kinderbeschermingmaatregelen zijn er

Er zijn diverse soorten kinderbeschermingsmaatregelen. Deze worden hieronder kort besproken. Ook is het mogelijk dat de kinderrechter een combinatie van twee kinderbeschermingsmaatregelen oplegt over uw kind(eren).

De ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling (OTS) is de minst zware kinderbeschermingsmaatregel. Bij deze maatregel wordt er een gezinsvoogd (soms ook gezinsmanager etc. genoemd) aan het gezin toegewezen. In beginsel is het de Raad voor de Kinderbescherming die om deze kinderbeschermingsmaatregel verzoekt bij de kinderrechter, nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft verricht naar de noodzaak van kinderbeschermingsmaatregel.

De voorlopige ondertoezichtstelling

De voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) is eveneens een maatregel waarbij er een gezinsvoogd aan het gezin wordt toegewezen. Indien er een voorlopige ondertoezichtstelling is opgelegd, moet het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nog plaatsvinden. Ook nu is het in beginsel de Raad voor de Kinderbescherming die om deze kinderbeschermingsmaatregel verzoekt bij de kinderrechter.

De uithuisplaatsing

De uithuisplaatsing (UHP) wordt eigenlijk altijd in combinatie met een ondertoezichtstelling (OTS) opgelegd. Uw kind(eren) worden dan in beginsel vaak in een tehuis (soms residentiële setting genoemd) geplaatst. Zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de gezinsvoogd kunnen om deze kinderbeschermingsmaatregel verzoeken bij de kinderrechter.

De spoeduithuisplaatsing

De spoeduithuisplaatsing wordt vaak gelijktijdig met een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) opgelegd. Ook kan een spoeduithuisplaatsing opgelegd worden wanneer ouder(s) en kind(eren) niet of niet genoeg meewerken aan de maatregel OTS of de OTS te weinig soelaas biedt. De Raad voor de Kinderbescherming of de gezinsvoogd kunnen de kinderrechter verzoeken deze kinderbeschermingsmaatregel op te leggen.

De gezagsbeëindigende maatregel

De gezagsbeëindigende maatregel is de zwaarste kinderbeschermingsmaatregel. Bij deze maatregel wordt het gezag van de ouder(s) over het kind/de kinderen beëindigd en wordt er een voogd aan het kind/de kinderen toegewezen. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken deze kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken.

Wat moet u doen bij een aankondiging van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming?

Schroom niet, maar neem direct contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult. Tijdens dit (telefonisch) adviesconsult kunnen wij samen met u uw situatie in kaart brengen en kijken welke stappen er gezet zouden moeten worden. Het is van belang om in een zo’n vroeg mogelijk stadium advies, ondersteuning en/of bijstand te vragen. Wij zijn ervaren en zeer deskundig waar het gaat om alles wat te maken heeft met kinderbeschermingsmaatregelen, en staan dan ook regelmatig ouder(s) bij tijdens de gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming.

Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult