Krijgt u te maken met de Raad voor de Kinderbescherming? Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult

jeugdzorg en kinderbeschermingRaad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is de instantie die op verzoek van de gemeente, een jeugdhulpverlener die vrijwillige jeugdzorg verleende aan het gezin, een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis (voorheen AMK) een onderzoek kan verrichten naar uw gezinssituatie en de (on)mogelijkheden van u als ouder(s), met het doel te bekijken of er een noodzaak is de kinderrechter te verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel over uw kind(eren) te laten uitspreken. Wanneer de kinderrechter het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming inwilligt (wat eigenlijk bijna altijd het geval is), heeft u te maken met opgelegde/verplichte jeugdhulpverlening. U bent verplicht hieraan mee te werken!

Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming

Voordat de Raad voor de Kinderbescherming de Kinderrechter verzoekt tot het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, dient de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te verrichten naar het gezin, de gezinssituatie en de (on)mogelijkheden van de ouder(s). Dit is anders wanneer de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat een onderzoek niet afgewacht kan worden en er onmiddellijk ingegrepen moet worden in de situatie van het kind(eren). In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek bij de kinderrechter doen tot een voorlopige kinderbeschermingsmaatregel zoals de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) eventueel in combinatie met een spoeduithuisplaatsing (UHP). Ook dit verzoek wordt eigenlijk bijna altijd toegewezen en ook nu bent u verplicht mee te werken. Indien er een voorlopige kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgesproken door de kinderrechter zal deze vaak voor een korte periode gelden. In deze periode dient de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek te verrichten naar de noodzaak om de voorlopige kinderbeschermingsmaatregel om te zetten naar een ‘normale’/’gewone’ kinderbeschermingmaatregel.

Uw emoties en gevoelens

Het feit dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat verrichten naar uw gezin en de (on)mogelijkheden van u als ouder(s) kan al zoveel gevoelens en emoties oproepen bij  u en uw kind(eren), waardoor men het gevaar loopt dat de raadsonderzoeker hieruit verkeerde conclusies kan trekken. In onze ogen heel begrijpelijk dat u deze emoties en gevoelens heeft, het gaat immers om uw kind(eren) en er gaat van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming toch een dreiging uit voor uw gezin.

Helaas komt het voor dat er raadsonderzoekers zijn die verkeerde conclusies trekken uit normale gevoelens en emoties van ouder(s) en kind(eren die worden geconfronteerd met een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Best begrijpelijk gezien het feit dat het merendeel van de raadsonderzoekers enkel een opleiding tot maatschappelijk werk hebben gedaan. Dit maakt het voor u natuurlijk nog onbegrijpelijker dat het lot van uw gezin volledig in handen ligt van dergelijke raadsonderzoekers. Maar goed, u bent nu eenmaal aan dit systeem overgeleverd en zal daar het beste van moeten maken.

Wat te doen als de Raad voor de Kinderbescherming bij u om de hoek komt kijken

Schroom niet om direct contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult. Deze fase van bemoeienissen door de Raad voor de Kinderbescherming is namelijk echt allesbepalend voor de toekomst van uw gezin. Wij zijn ervaren en deskundig waar het gaat om alles wat met onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming te maken heeft, en staan dan ook regelmatig ouder(s) bij in de gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming. Ook u kunnen we, indien u dit wenst, ondersteunen en bijstaan in de gesprekken.

Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult