Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult

jeugdzorg en kinderbeschermingTarieven

(Telefonisch) adviesconsult

Wij werken enkel op afspraak!

Een (telefonisch) adviesconsult van maximaal 30 minuten kost € 40,- exclusief BTW. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een (telefonisch) adviesconsult. Wanneer u verder weg woont is het  natuurlijker makkelijker om een afspraak te maken voor een telefonisch adviesconsult. Indien u in de buurt van ons kantoor woont is het wellicht plezieriger om het adviesconsult op ons kantoor te laten plaatsvinden.

Helaas zijn we door onze ervaringen (het niet betalen van facturen door cliënten) genoodzaakt om de volgende regel te hanteren met betrekking tot het (telefonisch) adviesconsult: De kosten voor een (telefonisch) adviesconsult (€ 48,40 inclusief BTW) dienen voorafgaand aan de afspraak aan ons voldaan te zijn op rekeningnummer NL 37 KNAB 0723 1596 53 t.n.v. Juridisch Adviesbureau Stemfoort te Udenhout o.v.v. van uw achternaam en de datum waarop het (telefonisch) adviesconsult zal plaatsvinden.

Uurtarief

In overleg met u wordt een uurtarief afgesproken waarvoor wij werkzaamheden voor u zullen verrichten. Dit uurtarief is exclusief BTW.

Daarnaast worden kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten van aangetekend versturen van stukken etc. aan u doorberekend. Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort, waar de sectie Jeugdzorg en Kinderbescherming onderdeel van uit maakt, zal zolang uw zaak in behandeling is en er uren gemaakt zijn, maandelijks de voor u gewerkte aan u declareren.

Regeling voor minima 

Voor een ieder die rond moeten komen van een minimum inkomen (aan te tonen middels een loon- of uitkeringsstrook) wordt de mogelijk geboden om bij een rekening hoger dan € 300,00  schriftelijke afspraken te maken om de rekening in termijnen te betalen zonder dat dat extra kosten voor u met zich meebrengt.

Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult