Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult

jeugdzorg en kinderbescherming(Vrijwillige) Jeugdzorg

Wat is vrijwillige Jeugdzorg?

Vrijwillige Jeugdzorg betekent dat u als ouder(s) of uw kind(eren) met een hulpvraag, via de huisarts, schoolarts, etc., bij de gemeente terecht zijn gekomen. Er wordt na het ontvangen van de hulpvraag bekeken welke ondersteuning aan u en uw gezin verleent gaat worden. De ondersteuning aan u en uw gezin kan bestaan uit opvoedingsondersteuning, maar ook verderstrekkend zijn zoals bijvoorbeeld een plaatsing van uw kind(eren) bij familie of bekenden. Dit wordt ook wel een vrijwillige uithuisplaatsing genoemd.

Het komt helaas regelmatig voor dat de vrijwillige jeugdzorg toch niet zo vrijwillig en vrijblijvend blijkt, als degene die de hulpvraag stelde dacht, of de verwijzers en/of jeugdhulpverlener het hebben doen laten voorkomen. Zolang u het als ouder(s) eens bent met de ‘vrijwillige’ hulp die de jeugdhulpverlener voor u en uw gezin in gedachten heeft naar aanleiding van uw hulpvraag, is er niets aan de hand en zullen de contacten tussen u en de jeugdhulpverlener meestal vlotjes verlopen.

Hoe vrijwillig is vrijwillige Jeugdzorg nu echt?

Op het moment dat de ouder(s) en/of kind(eren) zich niet (meer) kunnen vinden in de hulp zoals wordt voorgesteld of uitgevoerd door de jeugdzorg instantie, en daarom de vrijwillige jeugdhulpverlening willen stoppen, begint nogal eens de echte ellende voor een gezin. De gemeente, de jeugdhulpverlener, een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis (voorheen AMK) hebben namelijk de mogelijkheid om de Raad voor de Kinderbescherming  te verzoeken een onderzoek te verrichten naar uw gezinssituatie en de (on)mogelijkheden van u als ouder(s), met het doel een kinderbeschermingsmaatregel over uw kind(eren) te bewerkstelligen. U bent met de beste bedoelingen begonnen aan de vrijwillige Jeugdzorg, maar hierdoor helaas terecht gekomen in een web waaruit het niet makkelijk ontsnappen is.

Voor de goede orde: er zijn gezinssituaties waarin het terecht is dat er overgegaan wordt tot een verzoek aan de kinderrechter tot het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, maar er zijn helaas ook situaties waarin het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel niet op zijn plaats is, of een veel te zwaar middel is. Begeeft u zich in deze laatste situatie, dan zetten wij ons voor meer dan 100% in om u te helpen en te ondersteunen.

Waar bestaat onze hulp uit

Onze hulp bestaat uit het geven van advies tot aan het bij de gesprekken aanwezig zijn die u moet voeren met de jeugdhulpverleners. Daarnaast weten wij ook op juridisch vlak waar wij over praten, u wordt namelijk bijgestaan door een jurist op WO niveau. Een WO jurist heeft dezelfde deskundigheid als een advocaat.

Wat te doen wanneer u problemen heeft met een Jeugdzorg instantie i.v.m. vrijwillige Jeugdzorg?

In dit soort zaken geldt: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult en/of ondersteuning, maar blijf ondertussen netjes en beleefd tegen de medewerkers van de jeugdzorg instanties.

Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming

Bel nu 013 – 879 54 59 voor het maken van een afspraak voor een (telefonisch) adviesconsult